Kommande Studiedagar HT20/ VT21 är:
Torsdagen 3 September 2020
Måndagen 9 November 2020
Tisdagen 19 Januari 2021
Torsdag 20 Maj 2021
Förskolan är då stängd.