Välkommen till 


Trähästen är en väletablerad förskola som funnits i privat regi sedan 1992.

Förskolan drivs som ett personalkooperativ med två avdelningar förlagda i två olika hus vid Johannelunds centrum.

Varje avdelning har plats för barn 1-5 år. 

På avdelningarna har vi två förskollärare, tre barnskötare samt egen kock, som lagar all mat.

Avdelningarna arbetar ålders- och utvecklingsindelat.

Vi nyttjar närområdet, skog samt lekpark. Vi är ute varje dag.

Engagerad och välutbildad personal med hög personaltäthet.

Titta gärna in på vår instagram: forskolantrahasten 

Instagram

 

 

t

t