Varje läsår har förskolan fyra studiedagar som används till fortbildning och planering för personalen.

Under våra studiedagar är förskolan stängd och personalen utbildas och utvecklas för att erbjuda den bästa förskolan för barnen.