Klagomålshantering- Central rutin


Vi vill uppmuntra vårdnadshavare till att komma med frågor, förslag och synpunkter. Positiva omdömen är naturligtvis viktiga 

och välkomna. Klagomål är också en möjlighet till förbättring av vår verksamhet.

Vid klagomål - använd den här blanketten och följ stegen nedan: