För att få en förskoleplats på Trähästens förskola, ansöker du via Linköpings kommun som har hand om vår kö. Under våren och hösten 23 kommer vi kunna erbjuda flera barn plats då vi har många som börjar förskoleklass hösten-23.

Vill du besöka vår förskola eller veta mer, kontakta rektor.