För att få en förskoleplats på Trähästens förskola, ansöker du via Linköpings kommun som har hand om vår kö. Välj gärna oss som första val. 

Vill du besöka vår förskola eller veta mer, kontakta rektor.