Vår undervisning

"Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad."
Barnkonventionen Artikel 12
Trygghet:
Vi värnar om alla barns rätt att känna sig omtyckta och sedda av oss vuxna. För oss är det viktigt att skapa en bra dialog mellan personal och vårdnadshavare för ett bra samarbete kring barnet.

Barns inflytande/ delaktighet:
Barnen är med och diskuterar, planerar och bestämmer över sin dag.

Naturvetenskap och miljö:
Viktigt med hållbart förhållningssätt, vi odlar, återvinner och värnar om vår miljö med medvetenhet.

Språk:
Språket är vägen in i social gemenskap. Vi lägger därför stor vikt vid den dagliga kommunikationen och barns språkutveckling, som stöd använder vi oss av konkret material som tecken som stöd och bildstöd.

Hälsa och välmående:
Vi rör på oss mycket och är ute mycket för att få frisk luft. Våra kockar lagar mat på vardera avdelning med bra råvaror. Vi har avslappning och vila dagligen.

Kulturell mångfald:
Viktigt att synliggöra olika kulturer och representera dessa i lek och aktiviteter.

Matematik:
Vi använder oss av matematik i undervisningen i form av att räkna barn, spela spel, synliggöra färg och form i vårt material.


© Copyright Personalkooperativet Trähästen