Vår grundundervisning bygger på kooperativt lärande och finns alltid med som en bas.

Med kooperativt lärande bygger vi goda relationer mellan barnen och ökar barnens lekmöjligheter,

vi stärker barnens sociala kompetens och utvecklar barnens kommunikativa förmåga.

I vår undervisning utgår vi från det enskilda barnet och gruppens behov genom att följa barns intressen och på så sätt fånga deras uppmärksamhet.

Vi använder TYRA | Den kompletta förskoleappen! för dokumentation och kommunikation för att ni som vårdnadshavare ska få ta del av barnens lek och lärande. 

Varje läsår väljer vi ett nytt prioriterat mål ur läroplanen som vi arbetar mot.